.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetyka Doświadczeń to wyjątkowe konsumenckie doświadczenie. Łączy projektowanie użyteczności (user experience) z projektowaniem usług i komunkacji wizualnej. To zbiór wartości, doznań i emocji na podstawie których powstaje konkretne działanie lub nastawienie do marki, produktu lub usługi. To odczucie konsumenta występuje na każdym styku produktu z odbiorcą.

Estetyka doświadczeń powstaje w wyniku uważności na potrzeby odbiorcy, analizy twardych danych, obserwacji zachowań konsumenta, dostrzegania zmian i reakcji na wielu płaszczyznach oraz zarządzania tą zmianą.